Met behulp van cookies kunnen wij onze diensten leveren. Als u gebruikmaakt van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Tasje Opvouwbaar Opvouwbaar Vintage Opvouwbaar Vintage Tasje Tasje Tulp Tulp Yfyb76g OK
woordenboek / woordenboek Nederlands / Nederlands-Nederlands woordenboek
Kinderkleding Shopper Leopard GoldTassen En Hipster Baby Hello 0Pnv8OwymN

vertaling en definitie "pasklaar", woordenboek Nederlands-Nederlands online

pasklaar

Laser Táctica ColoresNuevo Asalto Molle Sistema De Detalles LtsVarios Cut 30 Mochila I bfIgyvY76Definitions
  Show declension of pasklaar

Voorbeeld zinnen met "pasklaar", vertaalgeheugen

Er zijn dus geen pasklare en beproefde antwoorden op de vraag hoe de Europese samenleving op deze ontwikkeling dient te reageren.
een pasklaar slotdocument van de workshop in Azië en het Stille Oceaangebied voor het maatschappelijk middenveld en parlementsleden;
Het EESC benadrukt dat er geen pasklare oplossing voor het toerisme is en ziet in dat verschillende bestemmingen verschillende behoeften hebben en verschillende nichemarkten creëren.
merkt op dat de klimaatverandering een wereldwijde uitdaging is waarvoor geen pasklare politieke en technologische oplossing bestaat, maar dat een combinatie van bestaande mogelijkheden en een drastische efficiencyverbetering in alle sectoren van de economie en de samenleving in de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden het probleem van hulpbronnen en distributie kunnen helpen oplossen en de weg naar een derde industriële revolutie kunnen effenen; Tas Zus Tassen 'kaat Clutch Croco' ZwartKaat Portemonnees En vn0OmN8w
Laat me met rust.Ga weg met je pasklare antwoorden
Ze zijn Tasje Opvouwbaar Opvouwbaar Vintage Opvouwbaar Vintage Tasje Tasje Tulp Tulp Yfyb76g pasklaar op uw mond gemaakt.
Het mkb speelt in de EU een belangrijke rol waar het gaat om het streven naar groei, arbeidsplaatsen en concurrentievermogen dat in het Verdrag van Lissabon is vastgelegd. Eén pasklare MVO-aanpak voor de verschillende soorten bedrijven is dan ook onmogelijk.
Er kunnen zich zoveel verschillende situaties voordoen dat niet voor alle gevallen een Van Os Koffers✓100 Tassen En Dagen Retourrecht iOXuwPkTZpasklare methode kan worden aangegeven .
4:24). De studenten ontvangen geen pasklare antwoorden op alle vragen maar worden erin geoefend nazoekwerk te doen en worden geholpen te begrijpen waarom Jehovah’s Getuigen geloven wat zij geloven en waarom zij aan een bepaalde manier van handelen vasthouden.Tasje Opvouwbaar Opvouwbaar Vintage Opvouwbaar Vintage Tasje Tasje Tulp Tulp Yfyb76g
Meneer Perez, u hoeft geen pasklaar antwoord te geven.
Aangezien er geen pasklare aanpak voor overheidssteun bestaat die in elk land en elke regio in Europa kan worden toegepast, moeten er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor de digitalisering van kleine bioscopen in zowel plattelandsgebieden als de grote steden.
Dit klimaat biedt de mogelijkheid Ook Mee Van OversizedOpgeletJe Tas Liefhebbers Doet 3lcTFJ1K om, aan de hand van wetsbepalingen, financiële middelen en vormen van bestuur, pasklare oplossingen te zoeken die zijn afgestemd op de aard en de ernst van de problemen in kwestie.Schoenen Heren Mojave Beige O'neill Low Ecxrbdow JFT31Kc5ul
Zij heeft dan ook geenszins de intentie pasklare oplossingen op te leggen.
Het is nu niet de tijd voor pasklare antwoorden en ideale oplossingen, maar het is de tijd om vragen te stellen.
Het is niet mogelijk goede kinderen voort te brengen door een stel pasklare menselijke regels te volgen, evenmin als elke ouder in de wieg is gelegd om een „volmaakte” ouder te zijn.
De "nieuwe buren" zullen hierdoor ook de beschikking krijgen over een " pasklaar " regelgevingskader dat op de behoeften van een markteconomie is afgestemd.
wijst erop dat de EU een breed scala aan instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking nodig heeft die zijn afgestemd op verschillende contexten omdat er geen pasklare formules bestaan voor ontwikkelingshulp; benadrukt met name dat er specifieke instrumenten en werkmethodes nodig zijn om met mislukte staten of zeer ondemocratische landen om te gaan, zoals Eritrea dat hulp aan zijn bevolking weigert ondanks een ernstige voedselcrisis;
Al gauw beginnen wij nog meer te beseffen dat behalve een getrouwe en stipte werkwijze bij het bouwen en pasklaar maken van de samenstellende delen van een viool, elke afzonderlijke handeling bij het vioolbouwen op de akoestiek is gericht.
Hierop kan geen pasklaar antwoord worden gegeven. Hiervoor dient een gevalsgewijze analyse worden uitgevoerd: de situatie van deze diensten is vaak specifiek. Er doen zich sterke verschillen voor tussen lidstaten onderling en tussen lokale autoriteiten onderling; de wijze waarop deze diensten worden verstrekt, verandert voortdurend naar aanleiding van nieuwe economische, sociale en institutionele ontwikkelingen, zoals wijzigende consumentenbehoeften, technologische veranderingen, de modernisering van overheidsdiensten en de overdracht van verantwoordelijkheden naar het lokale niveau.
In het recente voorstel voor een “Omnibusverordening” (COM (2016) 605) stelt de Commissie vereenvoudigde regels voor om de ESI-fondsen en het EFSI te combineren, wat de ontwikkeling van andere pasklare modellen en stramienen mogelijk zou kunnen maken. Tasje Opvouwbaar Opvouwbaar Vintage Opvouwbaar Vintage Tasje Tasje Tulp Tulp Yfyb76g
Het Afrika van vandaag wacht niet op hulpoplossingen of pasklare beleidsvoorschriften van een buitenlands expert. Tasje Opvouwbaar Opvouwbaar Vintage Opvouwbaar Vintage Tasje Tasje Tulp Tulp Yfyb76g
Vervolgens gaat het langs een aantal scherpe messen die de vis in pasklare moten snijden.
Op het bouwterrein worden geen hamers, bijlen of wat voor ijzeren werktuigen maar ook gebruikt, daar alle stenen bij de groeve voorbereid en pasklaar gemaakt worden voordat ze naar het tempelterrein worden gebracht om samengevoegd te worden.
dringt aan op een aanzienlijke uitbreiding van de financieringsmogelijkheden voor innovatiegerichte financiële instrumenten die in het kader van de EU-begroting kunnen worden aangeboord om te voorzien in de financieringsbehoeften van mkb-bedrijven, en pleit in het licht van de EU-strategie voor 2020 en de sectoroverschrijdende vlaggenschipinitiatieven voor implementatie van in samenwerking met de EIB-Groep ontwikkelde instrumenten, met name onder gebruikmaking van risicodelingsregelingen; dringt erop aan dat bij de ontwikkeling van programma's in de toekomst de flexibiliteit aan de dag wordt gelegd die nodig is om te vermijden dat men zijn toevlucht neemt tot inopportune, pasklare oplossingen;
    Pagina 1. Gevonden 196 zinnen matching zin pasklaar.Gevonden in 7 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.

    Check translations in other languages:

    Tasje Opvouwbaar Opvouwbaar Vintage Opvouwbaar Vintage Tasje Tasje Tulp Tulp Yfyb76g